Zanafilla 9:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 9:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 9:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 9:1 ALB

Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: "Qofshi frytdhënës, shumëzoheni dhe mbusheni tokën.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 9:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 9:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 9:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 1:28 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 1:28 (ALB) »
Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë".

Zanafilla 9:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:7 (ALB) »
Ju, pra, jini frytdhënës dhe shumëzohuni; rrituni me të madhe në tokë dhe shumohuni në të".

Zanafilla 8:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 8:17 (ALB) »
Nxirr me vete tërë kafshët që janë bashkë me ty, të çdo mishi që të jenë: zogj, bagëti dhe tërë rrëshqanorët që zvarriten mbi tokë, me qëllim që të rriten shumë mbi tokë dhe të jenë pjellorë e të shumohen mbi tokë".

Zanafilla 1:22 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 1:22 (ALB) »
Dhe Perëndia i bekoi duke thënë: "Të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujërat e deteve, e zogjtë të shumëzohen mbi tokë".

Psalmet 128:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 128:3 (ALB) »
Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate, bijtë e tu si drurë ulliri rreth tryezës sate!

Zanafilla 2:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 2:3 (ALB) »
Dhe Perëndia bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia u çlodh nga gjithë vepra që kishte krijuar dhe kryer.

Isaia 51:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 51:2 (ALB) »
Shikoni Abrahamin, atin tuaj, dhe Sarën që ju ka lindur, sepse e thirra kur ishte vetëm. E bekova dhe e shumova.

Zanafilla 10:32 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 10:32 (ALB) »
Këto janë familjet e bijve të Noeut, simbas brezave të tyre, në kombet e tyre; dhe prej tyre dolën kombet që u shpërndanë në tokë mbas përmbytjes.

Zanafilla 24:60 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:60 (ALB) »
Dhe e bekuan Rebekën dhe i thanë: "Motra jonë, ti u bëfsh nëna e mijëra mizëri njerëzish dhe pasardhësit e tu paçin në dorë portat e armiqve të tyre".

Psalmet 112:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 112:1 (ALB) »
Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij.

Zanafilla 9:19 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:19 (ALB) »
Këta janë tre bijtë e Noeut, dhe ata populluan tërë tokën.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 9:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 9:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 9:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 9:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 9:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 9:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 9:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 9:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 9:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 9:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 9:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 9:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 9:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 9:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 9:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 9:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 9:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 9:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 9:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 9:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 9:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 9:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »