Zanafilla 11:29 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 11:29 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 11:29 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe Abrami dhe Nahori morën gra: emri i gruas - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 11:29 ALB

Dhe Abrami dhe Nahori morën gra: emri i gruas së Abramit ishte Saraj dhe emri i gruas së Nahorit ishte Milkah, e bija e Haranit, i ati i Milkahut dhe i ati i Iskahut.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 11:29 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 11:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 11:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 17:15 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:15 (ALB) »
Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Përsa i përket Sarajt, gruas sate, mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara.

Zanafilla 22:20 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:20 (ALB) »
Mbas këtyre gjërave i thanë Abrahamit këtë: "Ja, Milkah i ka lindur edhe ajo bij Nahorit, vëllait tënd;

Zanafilla 20:12 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 20:12 (ALB) »
Përveç kësaj ajo është në të vërtetë motra ime, bijë e babait tim, por jo bijë e nënës sime; dhe pastaj u bë gruaja ime.

Zanafilla 24:15 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:15 (ALB) »
Ai s’kishte mbaruar së foluri, kur, ja, doli Rebeka me shtambën në shpatullën e saj; ajo ishte e bija e Bethuelit, biri i Mikailit, gruaja e Nahorit dhe vëllai i Abrahamit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 11:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 11:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 11:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 11:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 11:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 11:29 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 11:29 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 11:29 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 11:29 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 11:29 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 11:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 11:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 11:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 11:29 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 11:29 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 11:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 11:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 11:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 11:29 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 11:29 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 11:29 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »