Zanafilla 13:6 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 13:6 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 13:6 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe vendi nuk ishte në gjendje t’i mbante, po - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 13:6 ALB

Dhe vendi nuk ishte në gjendje t’i mbante, po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 13:6 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 13:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 13:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 36:6 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 36:6 (ALB) »
Pastaj Esau mori gratë e tij, bijtë dhe bijat e tij, gjithë njerëzit e shtëpisë së tij, kopetë e tij, tërë bagëtinë e tij dhe tërë pasurinë që kishte blerë në vendin e Kanaanëve, dhe shkoi në një vend, larg vëllait të tij Jakob,

Predikuesi 5:10 ALB Bible Verse Image
Predikuesi 5:10 (ALB) »
Kush është i dhënë pas parasë, nuk ngopet kurrë me para, dhe kush dëshiron pasuritë nxjerr përfitim prej tyre. Edhe kjo është kotësi.

1 Timoteut 6:9 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:9 (ALB) »
Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundim, në lak dhe në shumë pasione të paarsyeshme dhe të dëmshme, që i plandosin njerëzit në rrënim dhe shkatërrim.

Luka 12:17 ALB Bible Verse Image
Luka 12:17 (ALB) »
dhe ai arsyetonte me vete duke thënë: "Ç’të bëj, sepse nuk kam vend ku t’i shtie të korrat e mia?".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 13:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 13:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 13:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 13:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 13:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 13:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 13:6 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 13:6 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 13:6 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 13:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 13:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 13:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 13:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 13:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 13:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 13:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 13:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 13:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 13:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 13:6 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 13:6 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 13:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »