Zanafilla 14:5 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 14:5 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 14:5 ALB Mobile Phone Wallpaper - Vitin e katërmbëdhjetë Kedorlaomeri dhe - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 14:5 ALB

Vitin e katërmbëdhjetë Kedorlaomeri dhe mbretërit që ishin me të erdhën bashkë me të dhe i shpërndanë gjigantët në Ashterot-Karnaim, Zuzimët në Ham, Emimët në Shaveh-Kiriataim

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 14:5 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 14:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 14:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 15:20 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:20 (ALB) »
Hitejtë, Perezejtë, Refejtë,

Ligji i Përtërirë 2:10 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 2:10 (ALB) »
(Në kohët e kaluara këtu banonin Emimët, një popull i madh, i shumtë dhe trupmadh si Anakimët.

Ligji i Përtërirë 3:11 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 3:11 (ALB) »
Sepse Ogu, mbret i Bashanit, ishte i vetmi që kishte mbetur gjallë nga fisi i gjigantëve. Ja, shtratin i tij ishte një shtrat prej hekuri (a nuk ndodhet sot ndofta në Rabah të Amonitëve?). Ai është i gjatë nëntë kubitë dhe i gjerë katër kubitë, simbas kubitit të njeriut.

Ligji i Përtërirë 1:4 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:4 (ALB) »
mbas mundjes së Sihonit, mbretit të Amorejve që banonte në Heshbon, dhe të Ogut, mbretit të Bashanit që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej.

1 Kronikave 14:9 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 14:9 (ALB) »
Filistejtë arritën dhe u përhapën në luginën e Refaimit.

1 Kronikave 11:15 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 11:15 (ALB) »
Tre nga të treqind kapedanët zbritën te shkëmbi drejt Davidit, në shpellën e Adulamit, ndërsa ushtria e Filistejve kishte fushuar në luginën e Refaimit.

Psalmet 106:22 ALB Bible Verse Image
Psalmet 106:22 (ALB) »
mrekullitë në vendin e Kamit, gjëra të tmerrshme në Detin e Kuq.

Psalmet 78:51 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:51 (ALB) »
I kishte goditur në Egjipt gjithë të parëlindurit dhe prodhimet e para në çadrat e Kamit.

Psalmet 105:23 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:23 (ALB) »
Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi për ca kohë në vendin e Kamit.

Jeremia 48:1 ALB Bible Verse Image
Jeremia 48:1 (ALB) »
Kundër Moabit. Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: "Mjerë Nebi, sepse u shkatërrua; Kiriathaimi është mbuluar nga turpi, është pushtuar; kështjella është mbuluar nga turpi dhe është e tronditur.

Psalmet 105:27 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:27 (ALB) »
Ata kryen midis tyre mrekullitë e urdhëruara prej tij dhe bënë çudira në tokën e Kamit.

Isaia 17:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 17:5 (ALB) »
Do të ndodhë ashtu si kur korrësi mbledh grurin dhe me krahun e tij pret kallinjtë; do të ndodhë ashtu si kur mblidhen kallinjtë në luginën e Refaimit;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 14:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 14:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 14:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 14:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 14:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 14:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 14:5 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 14:5 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 14:5 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 14:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 14:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 14:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 14:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 14:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 14:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 14:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 14:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 14:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 14:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 14:5 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 14:5 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 14:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »