Zanafilla 21:27 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 21:27 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 21:27 ALB Mobile Phone Wallpaper - Atëherë Abrahami mori dele dhe qe dhe ia dha - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 21:27 ALB

Atëherë Abrahami mori dele dhe qe dhe ia dha Abimelekut; dhe të dy lidhën aleancë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 21:27 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 21:27 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 21:27 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 14:22 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 14:22 (ALB) »
Por Abrami iu përgjegj mbretit të Sodomës: "Unë kam ngritur dorën time drejt Zotit, Perëndisë Shumë të Lartë, zotërues i qiejve dhe i tokës,

Romakëve 1:31 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:31 (ALB) »
të paarsyeshëm, të pabesë, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm.

Ezekieli 17:13 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 17:13 (ALB) »
Pastaj mori një prej gjaku mbretëror, lidhi një besëlidhje me të dhe e vuri të betohet. Ai mori me vete edhe burrat e fuqishëm të vendit,

Isaia 32:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 32:8 (ALB) »
Por njeriu fisnik mendon plane fisnike dhe i vë vetes qëllime fisnike.

Fjalët e urta 21:14 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 21:14 (ALB) »
Një dhuratë që bëhet fshehtas e fashit zemërimin dhe një dhuratë që jepet nën dorë qetëson zemërimin e fortë.

Fjalët e urta 18:24 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 18:24 (ALB) »
Njeriu që ka shumë miq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla.

Fjalët e urta 17:8 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 17:8 (ALB) »
Një dhuratë është një gur i çmuar në sytë e atij që e ka; ngado që kthehet, ai ia del.

Fjalët e urta 18:16 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 18:16 (ALB) »
Dhurata e njeriut i hap rrugën dhe e çon në prani të të mëdhenjve.

1 Samuelit 18:3 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 18:3 (ALB) »
Kështu Jonathani lidhi një besölidhje me Davidin, sepse e donte si shpirtin e vet.

Zanafilla 26:28 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:28 (ALB) »
Atëherë ata u përgjigjën: "Ne e pamë qartë që Zoti është me ty. Kështu thamë: "Le të bëjmë një betim midis nesh, midis nesh dhe teje, dhe të përfundojmë një aleancë me ty":

Zanafilla 31:44 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 31:44 (ALB) »
Prandaj eja të bëjmë një besëlidhie midis teje dhe meje, dhe që ajo shërbeftë si dëshmi midis teje dhe meje".

Galatasve 3:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:15 (ALB) »
O vëllezër, po ju flas në mënyrën e njerëzve: në qoftë se një besëlidhje është aprovuar, edhe pse është besëlidhje njeriu, askush nuk e zhvleftëson as nuk i shton gjë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 21:27 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 21:27 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 21:27 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 21:27 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 21:27 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 21:27 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 21:27 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 21:27 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 21:27 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 21:27 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 21:27 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 21:27 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 21:27 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 21:27 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 21:27 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 21:27 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 21:27 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 21:27 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 21:27 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 21:27 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 21:27 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »