Zanafilla 23:3 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 23:3 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 23:3 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Abrahami u ngrit më këmbë në prani të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 23:3 ALB

Pastaj Abrahami u ngrit më këmbë në prani të së vdekurës dhe u foli bijve të Hethit, duke u thënë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 23:3 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 23:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 23:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 10:15 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 10:15 (ALB) »
Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Heti,

Zanafilla 23:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:5 (ALB) »
Dhe bijtë e Hethit iu përgjigjën Abrahamit duke i thënë:

Zanafilla 27:46 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 27:46 (ALB) »
Pastaj Rebeka i tha Isakut: "Jam neveritur nga jeta për shkak të bijave të Hethit. Në rast se Jakobi merr për grua një nga bijat e Hethit, një grua si ato të vendit, ç’më duhet jeta?".

Zanafilla 49:30 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:30 (ALB) »
në shpellën që është në fushën e Makpelahut përballë Mamres, në vendin e Kanaanit, atë që Abrahami bleu në arën nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pronë e tij.

Zanafilla 23:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:7 (ALB) »
Atëherë Abrahami u ngrit, u përul para popullit të vendit, para bijve të Hethit,

1 Samuelit 26:6 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 26:6 (ALB) »
Davidi iu drejtua pastaj Hiteut Alimelek dhe Abishait, birit të Tserujahut dhe vëlla i Joabit; dhe u tha atyre: "Kush do të vijë me mua te Sauli në kamp?". Abidshai u përgjegj: "Do të vij unë bashkë me ty".

2 Samuelit 23:39 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 23:39 (ALB) »
Uriahu, Hiteu. Gjithsej tridhjetë e shtatë veta.

Zanafilla 25:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 25:10 (ALB) »
arë që Abrahami u kishte blerë bijve të Hethit. Aty u varrosën Abrahami dhe e shoqja Sara.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 23:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 23:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 23:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 23:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 23:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 23:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 23:3 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 23:3 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 23:3 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 23:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 23:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 23:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 23:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 23:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 23:3 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 23:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 23:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 23:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 23:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 23:3 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 23:3 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 23:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »