Zanafilla 28:8 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 28:8 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 28:8 ALB Mobile Phone Wallpaper - Kur Esau u bind se bijat e Kanaanit shiheshin me - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 28:8 ALB

Kur Esau u bind se bijat e Kanaanit shiheshin me sy të keq nga Isaku, babai i tij,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 28:8 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 28:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 28:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 24:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:3 (ALB) »
dhe unë do të bëj që ti të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë së qiejve dhe Perëndisë të tokës, që ti nuk do t’i marrësh për grua djalit tim asnjë prej bijave të Kanaanejve në mes të të cilëve unë banoj;

Zanafilla 26:34 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:34 (ALB) »
Në moshën dyzetvjeçare Esau mori për grua Juditin, të bijën e Beerit, Hiteut dhe të Basemathit, bijë e Elonit, Hiteut.

Zanafilla 28:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:1 (ALB) »
Atëherë Isaku thiri Jakobin, e bekoi, i dha këtë urdhër dhe i tha: "Mos u marto me një grua nga Kanaanët.

1 Samuelit 8:6 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 8:6 (ALB) »
Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: "Na jep një mbret që të na qeverisë". Prandaj Samueli iu lut Zotit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 28:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 28:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 28:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 28:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 28:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 28:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 28:8 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 28:8 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 28:8 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 28:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 28:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 28:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 28:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 28:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 28:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 28:8 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 28:8 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 28:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 28:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 28:8 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 28:8 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 28:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »