Zanafilla 34:24 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 34:24 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 34:24 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe të gjithë ata që dilnin nga portat e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 34:24 ALB

Dhe të gjithë ata që dilnin nga portat e qytetit dëgjuan fjalët e Hamorit dhe të birit të tij Sikem; dhe çdo mashkull u rrethpre, tërë ata dilnin nga porta e qytetit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 34:24 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 34:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 34:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 23:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:10 (ALB) »
Tani Efroni ndodhej në mes të bijve të Hethit; dhe Efroni, Hiteu, iu përgjegj Abrahamit në prani të bijve të Hethit, të të gjithë atyreve që hynin nëpër portën e qytetit të tij, duke thënë:

Zanafilla 23:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:18 (ALB) »
kaluan në pronësi të Abrahamit, në prani të bijve të Hethit dhe të të gjithë atyre që hynin nga porta e qytetit të Efronit.

Zanafilla 17:23 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:23 (ALB) »
Atëherë Abrahami mori Ismaelin, djalin e tij, të gjithë ata që kishin lindur në shtëpinë e tij dhe tërë ata që kishte blerë me paratë e veta, tërë meshkujt e shtëpisë së Abrahamit dhe, po atë ditë, rrethpreu mishin e prepucit të tyre, ashtu siç i kishte thënë Perëndia të bënte.

Isaia 1:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:10 (ALB) »
Dëgjoni fjalën e Zotit, o krerë të Sodomës, verini veshin ligjit të Perëndisë tonë, o popull i Gomorrës!

Mateu 7:6 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:6 (ALB) »
Mos u jepni qenve ç’është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t’ju shqyejnë.

Romakëve 2:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:28 (ALB) »
Në fakt Jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë, dhe rrethprerja nuk është ajo që duket në mish;

1 Korintasve 7:19 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:19 (ALB) »
Rrethprerja nuk është asgjë dhe parrethprerja nuk është asgjë, vetëm zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë ka rëndësi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 34:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 34:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 34:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 34:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 34:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 34:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 34:24 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 34:24 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 34:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 34:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 34:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 34:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 34:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 34:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 34:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 34:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 34:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 34:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 34:24 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 34:24 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 34:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »