Zanafilla 12:16 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 12:16 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 12:16 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe ai e trajtoi mirë Abramin për shkak të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 12:16 ALB

Dhe ai e trajtoi mirë Abramin për shkak të saj. Kështu Abramit i dhanë dele, buaj, gomarë, shërbyes, shërbyese, gomarica dhe deve.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 12:16 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 12:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 12:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 20:14 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 20:14 (ALB) »
Atëherë Abimeleku mori dhentë, qetë, shërbyesit dhe shërbëtoret, dhe ia dha Abrahamit; dhe i kthehu gruan e tij Sara.

Zanafilla 13:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:2 (ALB) »
Abrami ishte shumë i pasur me bagëti, argjend dhe ar.

Zanafilla 26:14 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:14 (ALB) »
Ai arriti të zotërojë kope dhënsh dhe qesh dhe kishte një numër të madh shërbëtorësh. Kështu Filistejtë e patën zili,

Zanafilla 24:35 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:35 (ALB) »
Zoti e ka bekuar shumë zotërinë tim, që është bërë i madh; i ka dhënë dele dhe qe, argjend dhe flori, shërbyes dhe shërbyese, deve dhe gomarë.

Zanafilla 32:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 32:13 (ALB) »
Kështu Jakobi e kaloi natën në atë vend, dhe nga ato që kishte nëpër duar ai zgjodhi një dhuratë për vëllanë e tij Esau:

Zanafilla 32:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 32:5 (ALB) »
kam qe, gomarë, kope, shërbyes dhe shërbyese; dhe këtë po ja tregoj zotërisë tim, për të gjetur hir në sytë e tu"".

Jobi 1:3 ALB Bible Verse Image
Jobi 1:3 (ALB) »
Veç kësaj zotëronte shtatë mijë dele, tre mijë deve, pesëqind pendë qe, pesëqind gomarë dhe një numër shumë të madh shërbëtorësh. Kështu ky njeri ishte më i madhi ndër të gjithë njerëzit e Lindjes.

Jobi 42:12 ALB Bible Verse Image
Jobi 42:12 (ALB) »
Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para, sepse ai pati katërmbëdhjetë mijë dele, gjashtë mijë deve, një mijë pendë qe dhe një mijë gomarë.

Psalmet 144:13 ALB Bible Verse Image
Psalmet 144:13 (ALB) »
Hambaret tona qofshin plot dhe paçin nga të gjitha të mirat; kopetë tona u shtofshin me mijëra dhe dhjetra mijëra në fushat tona;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 12:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 12:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 12:16 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 12:16 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 12:16 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 12:16 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 12:16 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 12:16 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 12:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 12:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 12:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 12:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 12:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 12:16 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 12:16 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 12:16 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 12:16 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 12:16 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 12:16 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 12:16 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 12:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »