Zanafilla 12:6 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 12:6 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 12:6 ALB Mobile Phone Wallpaper - Abrami e kapërceu vendin deri te lokaliteti i - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 12:6 ALB

Abrami e kapërceu vendin deri te lokaliteti i Sikemit, deri tek lisi i Morehut. Në atë kohë ndodheshin në atë vend Kanaanejtë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 12:6 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 12:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 12:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 11:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:9 (ALB) »
Me anë të besimit Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë me Isakun dhe Jakobin, bashkëtrashëgimtarë të të nëjtit premtim,

Ligji i Përtërirë 11:30 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 11:30 (ALB) »
A nuk janë ata matanë Jordanit, në perëndim të rrugës ku dielli perëndon; në vendin e Kananejve që banojnë në Arabah, përballë Gilgalit, pranë lisit të Morehut?

Zanafilla 35:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:4 (ALB) »
Atëherë ata i dhanë Jakobit tërë perënditë e huaja që kishin dhe varëset që mbanin në veshë; dhe Jakobi i fshehu nën lisin që ndodhet pranë Sikemit.

Zanafilla 15:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:18 (ALB) »
Po atë ditë Zoti bëri një besëlidhje me Abramin duke i thënë: "Unë u jap pasardhësve të tu këtë vend, nga përroi i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit:

Zanafilla 13:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:7 (ALB) »
Lindi kështu një mosmarrëveshje midis barinjve të bagëtisë së Abramit dhe barinjve të bagëtisë së Lotit. Në atë kohë banonin në këtë vend Kananejtë dhe Perezejtë.

Zanafilla 10:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 10:18 (ALB) »
Arvadejtë, Cemarejtë dhe Hamathejtë. Pastaj familjet e Kanaanëve u shpërndanë.

Gjyqtarët 7:1 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 7:1 (ALB) »
Jerubaali, pra, (domethënë Gedeoni) dhe gjithë njerëzit që ishin me të u ngritën herët në mëngjes dhe fushuan pranë burimit të Harodit. Kampi i Madianit ndodhej në veri të tyre, pranë kodrës së Morehut, në luginë.

Zanafilla 10:15 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 10:15 (ALB) »
Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Heti,

Veprat e Apostujve 7:16 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:16 (ALB) »
Ata pastaj i mbartën në Sikem dhe i varrosën në varrin që Abrahami pati blerë me argjend nga bijtë e Emorit, ati i Sikemit.

Gjoni 4:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:5 (ALB) »
Arriti, pra, në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të vet.

1 Mbretërve 12:1 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 12:1 (ALB) »
Roboami shkoi në Sikem, sepse tërë Izraeli kishte ardhur aty për ta bërë mbret.

Gjyqtarët 9:1 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 9:1 (ALB) »
Abimeleku, bir i Jerubaalit, shkoi në Sikem te vëllezërit e nënes së tij dhe foli me ta dhe me gjithë familjen e atit të nënes së tij, duke thënë:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 12:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 12:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 12:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 12:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 12:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 12:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 12:6 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 12:6 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 12:6 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 12:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 12:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 12:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 12:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 12:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 12:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 12:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 12:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 12:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 12:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 12:6 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 12:6 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 12:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »