Zanafilla 32:2 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 32:2 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 32:2 ALB Mobile Phone Wallpaper - Mbasi i pa Jakobi, tha:

Zanafilla 32:2 ALB

Mbasi i pa Jakobi, tha: "Ky është fushimi i Perëndisë"; dhe e quajti atë vend Mahanaim.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 32:2 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 32:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 32:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Samuelit 2:8 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 2:8 (ALB) »
Ndërkohë Abneri, bir i Nerit, komandant i ushtrisë së Saulit, mori Ish-Boshethin, birin e Saulit, dhe e çoi në Mahanaim;

Jozueu 21:38 ALB Bible Verse Image
Jozueu 21:38 (ALB) »
dhe nga fisi i Gadit, Ramothin në Galaad (si qytet strehimi për vrasësin), me tokat e tij për kullotë, Mahanaimin me tokat e tij për kullotë,

Psalmet 34:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 34:7 (ALB) »
Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.

Psalmet 148:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 148:2 (ALB) »
Lëvdojeni, ju të gjithë engjëjt e tij, lëvdojeni ju mbarë ushtritë e tij.

1 Mbretërve 2:8 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 2:8 (ALB) »
Ja, pranë teje është edhe Shimei, bir i Beniaminitit Gera, nga Bahurimi. Ai shqiptoi një mallkim të tmerrshëm ditën që shkoja në Mahanaim, por pastaj zbriti të më takojë në Jordan dhe unë iu betova në emër të Zotit: "Nuk do të bëj të vdesësh nga shpata".

2 Samuelit 17:24 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 17:24 (ALB) »
Pastaj Davidi arriti në Mahanaim; dhe Absalomi kaloi Jordanin me gjithë njerëzit e Izraelit.

Jozueu 5:14 ALB Bible Verse Image
Jozueu 5:14 (ALB) »
Ai u përgjigj: "Jo, unë jam kreu i ushtrisë së Zotit; sapo kam arritur në këtë çast". Atëherë Jozueu ra përmbys para tij dhe tha: "Çfarë dëshiron t’i thotë Zotëria ime shërbëtorit të tij?".

Luka 2:13 ALB Bible Verse Image
Luka 2:13 (ALB) »
Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë:

1 Mbretërve 4:14 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 4:14 (ALB) »
Ahinadabi, bir i Idos, në Mahanaim;

2 Samuelit 17:26 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 17:26 (ALB) »
Kështu Izraeli dhe Absalomi e ngritën kampin e tyre në vendin e Galaadit.

2 Mbretërve 6:17 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 6:17 (ALB) »
Pastaj Eliseu u lut dhe tha: "O Zot, të lutem, hap sytë e tij që të mund të shohë". Atëherë Zoti ia hapi sytë të riut dhe ai pa; dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qerre të zjarrta rreth e qark Eliseut.

Psalmet 103:21 ALB Bible Verse Image
Psalmet 103:21 (ALB) »
Bekoni Zotin, ju, tërë ushtritë e tij, ju, tërë ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 32:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 32:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 32:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 32:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 32:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 32:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 32:2 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 32:2 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 32:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 32:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 32:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 32:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 32:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 32:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 32:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 32:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 32:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 32:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 32:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 32:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 32:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 32:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »