Zanafilla 36:4 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 36:4 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 36:4 ALB Mobile Phone Wallpaper - Ada i lindi Esaut - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 36:4 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 36:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 36:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Kronikave 1:35 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 1:35 (ALB) »
Bijtë e Esaut ishin Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korahu.

Eksodi 2:18 ALB Bible Verse Image
Eksodi 2:18 (ALB) »
Kur shkuan te Reueli, ati i tyre, ai u tha: "Vallë si u kthyet kaq shpejt sot?".

Jobi 2:11 ALB Bible Verse Image
Jobi 2:11 (ALB) »
Kur tre miq të Jobit mësuan tërë këto fatkeqësi që kishin rënë mbi të, erdhën secili nga vendi i vet, Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Tsofari nga Naamathi; ata në të vërtetë ishin marrë vesh midis tyre për t’i bërë ngushëllimet dhe për t’ia lehtësuar dhembjen.

Numrat 10:29 ALB Bible Verse Image
Numrat 10:29 (ALB) »
Por Moisiu i tha Hobabit, birit të Reuelit, Madianitit, vjehrri i Moisiut: "Ne po vihemi në marshim drejt vendit për të cilin Zoti ka thënë Unë do t’jua japp". Eja me ne dhe do të të bëjmë të mira, sepse Zoti i ka premtuar gjëra të mira Izraelit".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 36:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 36:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 36:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 36:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 36:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 36:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 36:4 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 36:4 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 36:4 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 36:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 36:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 36:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 36:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 36:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 36:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 36:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 36:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 36:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 36:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 36:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 36:4 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 36:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »