Zanafilla 36:7 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 36:7 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 36:7 ALB Mobile Phone Wallpaper - sepse pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 36:7 ALB

sepse pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha, që ata të mund të banonin bashkë; vendi ku rrinin nuk ishte në gjendje t’i mbante për shkak të bagëtisë së tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 36:7 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 36:7 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 36:7 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 13:6 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:6 (ALB) »
Dhe vendi nuk ishte në gjendje t’i mbante, po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë.

Zanafilla 17:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:8 (ALB) »
Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje, do t’u jap vendin ku ti banon si një i huaj: tërë vendin e Kanaanëve, në pronësi për gjithnjë; dhe do jem Perëndia i tyre".

Zanafilla 28:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:4 (ALB) »
dhe të dhëntë bekimin e Abrahamit ty dhe pasardhësve të tu, në mënyrë që ti të jesh zot i vendit ku banon si i huaj dhe që Perëndia ia fali Abrahamit".

Hebrenjve 11:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:9 (ALB) »
Me anë të besimit Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë me Isakun dhe Jakobin, bashkëtrashëgimtarë të të nëjtit premtim,

Zanafilla 13:11 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:11 (ALB) »
Kështu Loti zgjodhi për vete tërë fushën e Jordanit dhe filloi t’izhvendosë drejt lindjes çadrat e veta: Kështu u ndanë njëri nga tjetri.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 36:7 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 36:7 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 36:7 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 36:7 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 36:7 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 36:7 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 36:7 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 36:7 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 36:7 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 36:7 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 36:7 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 36:7 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 36:7 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 36:7 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 36:7 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 36:7 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 36:7 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 36:7 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 36:7 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 36:7 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 36:7 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 36:7 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »