Zanafilla 49:25 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 49:25 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 49:25 ALB Mobile Phone Wallpaper - nga Perëndia e atit tënd që do të të - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 49:25 ALB

nga Perëndia e atit tënd që do të të ndihmojë dhe nga Shumë i Larti që do të të bekojë me bekimet e qiellit nga lart, me bekimet e humnerës që ndodhet poshtë, me bekimet e sisëve dhe gjirit të nënës.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 49:25 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 49:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 49:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 35:11 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:11 (ALB) »
Pastaj Perëndia i tha: "Unë jam Perëndia i Plotfuqishëm; ti bëhu i frytshëm dhe shumëzo; një komb, madje një tërësi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijët e tua;

Zanafilla 28:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:13 (ALB) »
Dhe ja, Zoti ndodhej në majë të saj dhe i tha: "Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait tënd, dhe Perëndia i Isakut; tokën mbi të cilën je shtrirë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu;

Zanafilla 17:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:1 (ALB) »
Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time dhe qëndro i ndershëm;;

Filipianëve 4:19 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:19 (ALB) »
Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht.

Zanafilla 35:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:3 (ALB) »
pastaj të ngrihemi dhe të shkojmë në Bethel, dhe unë do t’i bëj një altar Perëndisë që plotësoi dëshirën time ditën e fatkeqësisë sime dhe që më shoqëroi në udhëtimin që kam bërë".

Psalmet 85:12 ALB Bible Verse Image
Psalmet 85:12 (ALB) »
Po, Zoti do të japë atë që është e mirë, dhe toka jonë do të prodhojë frytin e saj.

Psalmet 84:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 84:11 (ALB) »
Sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburojë; Zoti do të japë hir dhe lavdi; ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt.

Mateu 6:33 ALB Bible Verse Image
Mateu 6:33 (ALB) »
Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t’ju shtohen.

1 Korintasve 3:21 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:21 (ALB) »
Prandaj asnjë të mos mburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuajat;

Ligji i Përtërirë 8:17 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 8:17 (ALB) »
Ruhu, pra, të thuash në zemrën tënde: "Forca ime dhe fuqia e dorës sime m’i kanë siguruar këto pasuri".

Ligji i Përtërirë 33:13 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 33:13 (ALB) »
Përsa i përket Jozefit, ai tha: "Vendi i tij qoftë i bekuar nga Zoti me dhurata të çmuara të qiellit, me vesën, me ujërat e humnerës që ndodhet poshtë,

Ligji i Përtërirë 33:1 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 33:1 (ALB) »
Ky është bekimi me të cilin Moisiu, njeri i Perëndisë, bekoi bijtë e Izraelit, para se të vdiste.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 49:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 49:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 49:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 49:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 49:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 49:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 49:25 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 49:25 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 49:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 49:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 49:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 49:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 49:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 49:25 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 49:25 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 49:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 49:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 49:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 49:25 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 49:25 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 49:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »