Zanafilla 7:23 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 7:23 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 7:23 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe të gjitha gjallesat që ishin mbi faqen e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 7:23 ALB

Dhe të gjitha gjallesat që ishin mbi faqen e dheut u shfarosën: duke filluar nga njeriu deri te bagëtia, te gjarpërinjtë dhe zogjtë e qiellit; ato u shfarosën nga toka dhe shpëtoi vetëm Noeu bashkë me ata që ishin me të në arkë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 7:23 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 7:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 7:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Pjetrit 2:5 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:5 (ALB) »
dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me shtatë të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli përmbytjen mbi botën e të pabesëve,

1 Pjetrit 3:20 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:20 (ALB) »
që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën, pak vetë, gjithsejt tetë, shpëtuan nëpërmjet ujit,

Hebrenjve 11:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:7 (ALB) »
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

Luka 17:26 ALB Bible Verse Image
Luka 17:26 (ALB) »
Dhe, ashtu siç ndodhi në kohën e Noes, ashtu do të ndodhë edhe në ditët e Birit të njeriut.

2 Pjetrit 3:6 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:6 (ALB) »
për shkak të të cilit bota e atëhershme u mbulua nga uji dhe humbi,

Mateu 25:46 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:46 (ALB) »
Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm, dhe të drejtët në jetën e përjetshme.”

Mateu 24:37 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:37 (ALB) »
Por, ashtu si qe në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut.

Malakia 3:17 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:17 (ALB) »
"Ata do të jenë të mitë," thotë Zoti i ushtrive, "ditën kur unë përgatis thesarin tim të veçantë, dhe unë do t’i fal, ashtu si e fal njeriu birin që i shërben atij.

Ezekieli 14:14 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:14 (ALB) »
Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre," thotë Zoti, Zoti.

Eksodi 14:28 ALB Bible Verse Image
Eksodi 14:28 (ALB) »
Ujërat u kthyen dhe mbuluan qerret, kalorësit dhe tërë ushtrinë e Faraonit që kishin hyrë në det për të ndjekur Izraelitët; dhe nuk shpëtoi asnjë prej tyre.

2 Pjetrit 2:9 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:9 (ALB) »
Zoti di t’i shpëtojë nga tundimi të perëndishmit dhe t’i ruajë të padrejtët që të ndëshkohen ditën e gjyqit,

Jobi 22:15 ALB Bible Verse Image
Jobi 22:15 (ALB) »
A dëshiron ti të ndjekësh rrugën e lashtë të përshkruar prej kohe nga njerëzit e këqij,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 7:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 7:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 7:23 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 7:23 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 7:23 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 7:23 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 7:23 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 7:23 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 7:23 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 7:23 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 7:23 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 7:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 7:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 7:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 7:23 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 7:23 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 7:23 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 7:23 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 7:23 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 7:23 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 7:23 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 7:23 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »