Zanafilla 8:20 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 8:20 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 8:20 ALB Mobile Phone Wallpaper - Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 8:20 ALB

Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin, mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogjsh të pastër dhe ofroi fli mbi altarin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 8:20 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 8:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 8:20 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 22:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:9 (ALB) »
Kështu arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drutë; pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe e vendosi mbi altar sipër druve.

Hebrenjve 13:15 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:15 (ALB) »
Me anë të tij, pra, le t’i ofrojmë vazhdimisht Perëndisë një flijim lavdie, domethënë frytin e buzëve që rrëfejnë emrin e tij.

Romakëve 12:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:1 (ALB) »
O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mënçur.

1 Pjetrit 2:9 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:9 (ALB) »
Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme;

Zanafilla 12:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 12:7 (ALB) »
Atëherë u shfaq Zoti përpara Abramit dhe i tha: "Unë do t’ja jap këtë vend pasardhësve të tu". Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që i ishte shfaqur.

Levitiku 11:1 ALB Bible Verse Image
Levitiku 11:1 (ALB) »
Pastaj Zoti i foli Moisiut dhe Aaronit, duke u thënë atyre:

Eksodi 10:25 ALB Bible Verse Image
Eksodi 10:25 (ALB) »
Moisiu tha: "Ti duhet të na lejosh gjithashtu të marrim dhe disa fli dhe olokauste, që t’ia ofrojmë Zotit, Perëndisë tonë.

Levitiku 1:1 ALB Bible Verse Image
Levitiku 1:1 (ALB) »
Zoti thirri Moisiun dhe i foli nga çadra e mbledhjes, duke thënë:

1 Pjetrit 2:5 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:5 (ALB) »
edhe ju, si gurë të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit.

Hebrenjve 13:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:10 (ALB) »
Ne kemi një altar prej të cilit nuk kanë të drejtë të hanë ata që i shërbejnë tabernakullit.

Eksodi 24:4 ALB Bible Verse Image
Eksodi 24:4 (ALB) »
Dhe Moisiu i shkroi tërë fjalët e Zotit; pastaj u ngrit herët në mëngjes dhe ngriti në këmbët e malit një altar dhe dymbëdhjetë shtylla për të dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

Eksodi 20:24 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:24 (ALB) »
Do të bësh për mua një altar prej dheu dhe mbi të do të ofrosh olokaustet e tua, flitë e tua të falënderimit, delet dhe qetë e tua; në çdo vend ku do të bëj që emri im të kujtohet, do të vij te ti dhe do të të bekoj.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 8:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 8:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 8:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 8:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 8:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 8:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 8:20 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 8:20 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 8:20 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 8:20 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 8:20 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 8:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 8:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 8:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 8:20 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 8:20 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 8:20 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 8:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 8:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 8:20 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 8:20 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 8:20 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »