Zanafilla 17:4 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 17:4 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 17:4 ALB Mobile Phone Wallpaper -

Zanafilla 17:4 ALB

"Sa për mua, ja unë po bëj një besëlidhje me ty; ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 17:4 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 17:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 17:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 35:11 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:11 (ALB) »
Pastaj Perëndia i tha: "Unë jam Perëndia i Plotfuqishëm; ti bëhu i frytshëm dhe shumëzo; një komb, madje një tërësi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijët e tua;

Zanafilla 12:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 12:2 (ALB) »
Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim.

Galatasve 3:28 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:28 (ALB) »
Nuk ka as Jude, as Grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin.

Romakëve 4:11 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:11 (ALB) »
Pastaj mori shenjën e rrethprerjes, si vulë të drejtësisë për besimin që kishte patur kur ishte akoma i parrethprerë, me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë edhe se janë të parrethprerë, me qëllim që edhe atyre t’u numërohet drejtësia,

Numrat 26:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 26:1 (ALB) »
Pas fatkeqësisë, ndodhi që Zoti u foli Moisiut dhe Eleazarit, birit të priftit Aaron, duke u thënë:

Numrat 1:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 1:1 (ALB) »
Zoti i foli akoma Moisiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes, ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha:

Zanafilla 13:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:16 (ALB) »
Dhe do t’i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës; prandaj në se dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu.

Zanafilla 32:12 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 32:12 (ALB) »
Dhe ti the: "Pa tjetër, unë do të të bëj mirë dhe do t’i bëj pasardhësit e tu si rëra e detit, që nuk mund të llogaritet se është shumë e madhe"".

Zanafilla 48:19 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 48:19 (ALB) »
Por i ati refuzoi dhe tha: "E di, biri im, e di; edhe ai do të bëhet një popull, edhe ai do të jetë i madh; megjithatë, vëllai yt më i vogël do të bëhet më i madh se ai, dhe pasardhësit e tij do të bëhen një mori kombesh".

Zanafilla 22:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:17 (ALB) »
unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij.

Zanafilla 36:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 36:1 (ALB) »
Këta janë pasardhësit e Esaut, që është Edomi.

Zanafilla 25:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 25:1 (ALB) »
Pastaj Abrahami mori një grua tjetër, që quhej Keturah.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 17:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 17:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 17:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 17:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 17:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 17:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 17:4 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 17:4 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 17:4 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 17:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 17:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 17:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 17:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 17:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 17:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 17:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 17:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 17:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 17:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 17:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 17:4 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 17:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »