Zanafilla 35:11 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 35:11 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 35:11 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Perëndia i tha:

Zanafilla 35:11 ALB

Pastaj Perëndia i tha: "Unë jam Perëndia i Plotfuqishëm; ti bëhu i frytshëm dhe shumëzo; një komb, madje një tërësi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijët e tua;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 35:11 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 35:11 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 35:11 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 17:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:1 (ALB) »
Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time dhe qëndro i ndershëm;;

Eksodi 6:3 ALB Bible Verse Image
Eksodi 6:3 (ALB) »
dhe i jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, si Perëndi i plotfuqishëm; por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim, Zot.

2 Korintasve 6:18 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 6:18 (ALB) »
dhe do të jem si një Atë për ju, dhe ju do të jeni për mua si bijtë e bijat, thotë Zoti i Plotfuqishëm.”

Zanafilla 22:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:17 (ALB) »
unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij.

Zanafilla 17:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:5 (ALB) »
Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri yt do të jetë Abraham, sepse unë të bëj babanë e një shumice kombesh.

Zanafilla 17:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:16 (ALB) »
Dhe unë do ta bekoj dhe do të bëj që ajo të të japë edhe një bir; po, unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe; mbretër popujsh do të dalin prej saj".

Zanafilla 15:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:5 (ALB) »
Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: "Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t’i numërosh," pastaj shtoi: "Kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu".

1 Samuelit 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:1 (ALB) »
Ishte një njeri nga Ramathaim-Tsofini, nga zona malore e Efraimit, që quhej Elkanah; ishte bir i Jerohamit, bir i Elihut, bir i Tohut dhe bir i Efraimitit Tsuf.

Numrat 1:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 1:1 (ALB) »
Zoti i foli akoma Moisiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes, ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha:

Zanafilla 28:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:3 (ALB) »
Perëndia i plotfuqishëm të bekoftë, të bëftë pjellor dhe të shumoftë, në mënyrë që ti të bëhesh një kuvend popujsh,

Eksodi 1:7 ALB Bible Verse Image
Eksodi 1:7 (ALB) »
Dhe bijtë e Izraelit qenë frytdhënës, u shumëzuan fort dhe u bënë të shumtë, u bënë jashtëzakonisht të fortë; dhe vendi u mbush me ta.

Zanafilla 28:14 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:14 (ALB) »
dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhur i tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug; dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 35:11 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 35:11 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 35:11 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 35:11 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 35:11 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 35:11 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 35:11 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 35:11 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 35:11 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 35:11 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 35:11 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 35:11 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 35:11 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 35:11 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 35:11 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 35:11 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 35:11 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 35:11 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 35:11 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 35:11 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 35:11 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »