Zanafilla 26:4 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 26:4 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 26:4 ALB Mobile Phone Wallpaper - dhe do t’i shumoj pasardhësit e tu si yjet e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 26:4 ALB

dhe do t’i shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit; do t’u jap atyre tërë këto vende, dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 26:4 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 26:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 26:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 3:8 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:8 (ALB) »
Dhe Shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t’i shfajësonte kombet me anë të besimit, ia dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë: “Të gjitha kombet do të bekohen në ty.”

Zanafilla 15:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:5 (ALB) »
Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: "Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t’i numërosh," pastaj shtoi: "Kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu".

Veprat e Apostujve 3:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:25 (ALB) »
Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: "Dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut".

Eksodi 32:13 ALB Bible Verse Image
Eksodi 32:13 (ALB) »
Kujto Abrahamin, Isakun dhe Izraelin, shërbëtorë të tu, të cilëve u je betuar mbi veten tënde, duke u thënë atyre: "Unë do të shumëzoj pasardhësit tuaj si yjet e qiellit dhe do t’u jap pasardhësve tuaj tërë atë vend për të cilin të fola, dhe ata do ta zotërojnë përjetë"".

Galatasve 3:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:16 (ALB) »
Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: “Edhe pasardhësve” si të ishin shumë, por të një të vetme: “Dhe pasardhjes sate,” pra Krishti.

Zanafilla 22:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:17 (ALB) »
unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtarët e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij.

Psalmet 72:17 ALB Bible Verse Image
Psalmet 72:17 (ALB) »
Emri i tij do të vazhdojë përjetë, emri i tij do të përhapet deri sa të ketë diell; dhe tërë kombet do të bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur.

Zanafilla 12:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 12:2 (ALB) »
Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim.

Zanafilla 18:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 18:18 (ALB) »
mbasi Abrahami duhet të bëhet një komb i madh dhe i fuqishëm dhe tek ai do të bekohen tërë kombet e tokës?.

Zanafilla 13:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 13:16 (ALB) »
Dhe do t’i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës; prandaj në se dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu.

Zanafilla 17:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:4 (ALB) »
"Sa për mua, ja unë po bëj një besëlidhje me ty; ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh.

Zanafilla 15:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:18 (ALB) »
Po atë ditë Zoti bëri një besëlidhje me Abramin duke i thënë: "Unë u jap pasardhësve të tu këtë vend, nga përroi i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 26:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 26:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 26:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 26:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 26:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 26:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 26:4 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 26:4 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 26:4 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 26:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 26:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 26:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 26:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 26:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 26:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 26:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 26:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 26:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 26:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 26:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 26:4 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 26:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »