Zanafilla 33:17 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 33:17 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 33:17 ALB Mobile Phone Wallpaper - Jakobi u nis në drejtim të Sukothit, ndërtoi - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 33:17 ALB

Jakobi u nis në drejtim të Sukothit, ndërtoi atje një shtëpi për vete dhe kasolle për bagëtinë; prandaj ai vend u quajt Sukoth.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 33:17 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 33:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 33:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jozueu 13:27 ALB Bible Verse Image
Jozueu 13:27 (ALB) »
dhe në luginë, Beth-Harami, Beth-Nimrahi, Sukothi dhe Tsafoni, pjesa që mbeti nga mbretëria e Sihonit, mbretit të Heshbonit, që ka Jordanin për kufi, deri në skajin e Detit të Kinerethit, matanë Jordanit, në drejtim të lindjes.

Gjyqtarët 8:5 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 8:5 (ALB) »
Atyre të Sukothit u tha: "Ju lutem, u jepni bukë njerëzve që më vijnë pas, sepse janë të lodhur, dhe unë jam duke ndjekur Zebahun dhe Tsalmunain, mbretër të Madianit".

Psalmet 60:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 60:6 (ALB) »
Perëndia ka folur në shenjtërinë e tij: "Unë do të triumfoj, do të ndaj Sikemin dhe do të mas luginën e Sukothit.

Gjyqtarët 8:8 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 8:8 (ALB) »
Që andej shkoi në Penuel dhe u foli në të njëjtën mënyrë banorëve të tij; burrat e Penuelit iu përgjigjën në të njëjtën mënyrë si ata të Sukothit.

Gjyqtarët 8:16 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 8:16 (ALB) »
Mori pastaj pleqtë e qytetit dhe me gjembat dhe ferrat e shkretëtirës u dha një mësim burrave të Sukothit.

Eksodi 12:37 ALB Bible Verse Image
Eksodi 12:37 (ALB) »
Bijtë e Izraelit u nisën nga Ramsesi për në Sukoth, ishin rreth gjashtëqind mijë njerëz më këmbë, pa llogaritur fëmijët.

Eksodi 13:20 ALB Bible Verse Image
Eksodi 13:20 (ALB) »
Kështu ata u nisën nga Sukothi dhe fushuan në Etham, buzë shkretëtirës.

Gjyqtarët 8:14 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 8:14 (ALB) »
Kapi një të ri nga njerëzit e Sukothit dhe e mori në pyetje, dhe ky i dha me shkrim emrat e krerëve dhe të pleqve të Sukothit, gjithsej shtatëdhjetë e shtatë burra.

1 Mbretërve 7:46 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 7:46 (ALB) »
Mbreti i shkriu në fushën e Jordanit në një tokë argjilore, midis Sukothit dhe Tsarethanit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 33:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 33:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 33:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 33:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 33:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 33:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 33:17 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 33:17 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 33:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 33:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 33:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 33:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 33:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 33:17 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 33:17 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 33:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 33:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 33:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 33:17 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 33:17 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 33:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »