Zanafilla 33:19 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 33:19 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 33:19 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe bleu nga bijtë e Hamorit, at i Sikemit, për - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 33:19 ALB

Dhe bleu nga bijtë e Hamorit, at i Sikemit, për njëqind copë paresh, pjesën e fushës ku kishte ngritur çadrat e tij përballë qytetit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 33:19 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 33:19 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 33:19 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jozueu 24:32 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:32 (ALB) »
Eshtrat e Jozefit, që bijtë e Izraelit kishin sjellë nga Egjipti, i varrosën në Sikem, në pjesën e arës që Jakobi ua kishte blerë bijve të Hamorit, atit të Sikemit, për njëqind pjesë argjendi, dhe që ishte pronë e bijve të Jozefit.

Gjoni 4:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:5 (ALB) »
Arriti, pra, në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të vet.

Veprat e Apostujve 7:16 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:16 (ALB) »
Ata pastaj i mbartën në Sikem dhe i varrosën në varrin që Abrahami pati blerë me argjend nga bijtë e Emorit, ati i Sikemit.

Zanafilla 23:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:17 (ALB) »
Kështu ara e Efronit që gjendej në Malkpelah përballë Mamres, ara me shpellën që ishte aty dhe tërë drurët që ishin në arë dhe në të gjithë kufijtë përqark,

Zanafilla 49:30 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:30 (ALB) »
në shpellën që është në fushën e Makpelahut përballë Mamres, në vendin e Kanaanit, atë që Abrahami bleu në arën nga Efron Hiteu, si vendvarrim, pronë e tij.

Zanafilla 34:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 34:2 (ALB) »
Dhe Sikemi, biri i Hamorit Hiveut, princi i vendit, sa e pa e rrëmbeu, ra në shtrat me të dhe e dhunoi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 33:19 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 33:19 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 33:19 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 33:19 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 33:19 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 33:19 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 33:19 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 33:19 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 33:19 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 33:19 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 33:19 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 33:19 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 33:19 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 33:19 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 33:19 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 33:19 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 33:19 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 33:19 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 33:19 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 33:19 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 33:19 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »