Zanafilla 33:5 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 33:5 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 33:5 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Esau ngriti sytë, pa gratë e fëmijët - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 33:5 ALB

Pastaj Esau ngriti sytë, pa gratë e fëmijët dhe tha: "Kush janë këta me ty?". Jakobi iu përgjigj: "Janë bijtë që Perëndia pati mirësinë t’i japë shërbyesit tënd".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 33:5 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 33:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 33:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 127:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 127:3 (ALB) »
Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim.

Isaia 8:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 8:18 (ALB) »
Ja, unë dhe bijtë që Zoti më ka dhënë jemi shenja dhe një parashikues në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive, që banon në malin Sion.

Zanafilla 48:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 48:9 (ALB) »
Jozefi iu përgjegj të atit: "Janë fëmijët e mi që Perëndia më ka dhënë këtu". Atëherë ai tha: "M’i afro dhe unë do t’i bekoj".

Zanafilla 30:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 30:2 (ALB) »
Jakobi u mbush tërë inat kundër Rakelës dhe i tha: "Se mos jam unë në vend të Perëndisë që nuk të lejon të kesh fëmijë?".

Ruthi 4:13 ALB Bible Verse Image
Ruthi 4:13 (ALB) »
Kështu Boazi e mori Ruthin, që u bë bashkëshortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë, dhe ajo lindi një djalë.

1 Samuelit 1:27 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:27 (ALB) »
Jam lutur për të pasur këtë djalë, dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar.

1 Kronikave 28:5 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 28:5 (ALB) »
Midis tërë bijve të mi (sepse Zoti më ka dhënë shumë fëmijë) ai ka zgjedhur birin tim Salomon, që të ulet në fronin e mbretërisë të Zotit mbi Izraelin.

Hebrenjve 2:13 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:13 (ALB) »
Edhe më: “Do të shpresoj në të.” Dhe përsëri: “Ja unë, dhe fëmijët që m’i dha Perëndia.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 33:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 33:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 33:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 33:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 33:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 33:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 33:5 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 33:5 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 33:5 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 33:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 33:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 33:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 33:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 33:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 33:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 33:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 33:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 33:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 33:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 33:5 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 33:5 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 33:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »