Zanafilla 35:23 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 35:23 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 35:23 ALB Mobile Phone Wallpaper - Bijtë e Jakobit ishin dymbëdhjetë. Bijtë e - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 35:23 ALB

Bijtë e Jakobit ishin dymbëdhjetë. Bijtë e Leas ishin: Rubeni, i parëlinduri i Jakobit, Simeoni, Levi, Juda, Isakari dhe Zabuloni.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 35:23 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 35:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 35:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 29:32 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 29:32 (ALB) »
Kështu Lea u ngjiz dhe lindi një djalë që e quajti Ruben, sepse tha: Zoti e pa trishtimin tim; prandaj tani burri im do të më dojëë".

Zanafilla 30:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 30:18 (ALB) »
Dhe ajo tha: "Perëndia më dha shpërblimin që më takonte, sepse i dhashë shërbyesen time burrit tim". Dhe e quajti Isakar.

Zanafilla 46:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 46:8 (ALB) »
Këta janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt: Jakobi dhe bijtë e tij. I parëlinduri i Jakobit: Rubeni.

Zanafilla 33:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 33:2 (ALB) »
Në krye vuri shërbyeset dhe bijtë e tyre, pastaj Lean dhe bijtë e saj dhe së fundi Rakelën dhe Jozefin.

Eksodi 1:2 ALB Bible Verse Image
Eksodi 1:2 (ALB) »
Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 35:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 35:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 35:23 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 35:23 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 35:23 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 35:23 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 35:23 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 35:23 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 35:23 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 35:23 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 35:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 35:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 35:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 35:23 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 35:23 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 35:23 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 35:23 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 35:23 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 35:23 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 35:23 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 35:23 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »