Zanafilla 35:26 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 35:26 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 35:26 ALB Mobile Phone Wallpaper - Bijtë e Zilpahës, shërbëtorja e Leas, ishin: - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 35:26 ALB

Bijtë e Zilpahës, shërbëtorja e Leas, ishin: Gadi dhe Asheri. Këta janë bijtë e Jakobit që i lindën në Padan-Aram.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 35:26 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 35:26 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 35:26 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 25:20 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 25:20 (ALB) »
Abrahamit i lindi Isaku; dhe Isaku ishte dyzet vjeç kur mori për grua Rebekën, e bija e Bethuelit, Arameu i Paddan-Aranit dhe motra e Labanos, Arameut.

Zanafilla 30:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 30:9 (ALB) »
Por Lea, duke parë që nuk po bënte më fëmijë, mori shërbyesen e saj Zilpah dhe ia dha për grua Jakobit

Zanafilla 46:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 46:16 (ALB) »
Bijtë e Gadit: Tsifioni, Haxhi, Shuni, Etsboni, Eri, Arodi dhe Areli.

Zanafilla 35:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:18 (ALB) »
Dhe ndërsa shpirti po e linte (sepse vdiq), i vuri emrin Ben-Oni, por i ati e quajti Beniamin.

Zanafilla 31:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 31:18 (ALB) »
dhe mori me vete tërë bagëtinë e tij duke marrë me vete gjithë pasurinë që kishte vënë, bagëtinë që i përkiste dhe atë që e kishte blerë në Padam-Aram, për të vajtur tek Isaku, në vendin e Kanaanëve.

Zanafilla 28:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:2 (ALB) »
Çohu, shko në Padan-Aram, në shtëpinë e Bethuelit, i ati i nënës sate, dhe merr për grua një nga bijat e Labanos, vëllait të nënës sate.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 35:26 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 35:26 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 35:26 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 35:26 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 35:26 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 35:26 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 35:26 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 35:26 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 35:26 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 35:26 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 35:26 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 35:26 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 35:26 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 35:26 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 35:26 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 35:26 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 35:26 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 35:26 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 35:26 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 35:26 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 35:26 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »