Zanafilla 41:45 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 41:45 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 41:45 ALB Mobile Phone Wallpaper - Dhe Faraoni e quajti Jozefin me emrin - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 41:45 ALB

Dhe Faraoni e quajti Jozefin me emrin Cofnath-Paneah dhe i dha për grua Asenathin, të bijën e Potiferahut, prift i Onit. Dhe Jozefi u nis për të vizituar shtetin e Egjiptit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 41:45 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 41:45 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 41:45 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 46:20 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 46:20 (ALB) »
Dhe Jozefi në vendin e Egjiptit, i lindën Manasi dhe Efraimi. Nëna e tyre ishte Asenathi, e bija e Potiferahut, prift i Onit.

Eksodi 2:16 ALB Bible Verse Image
Eksodi 2:16 (ALB) »
Por prifti i Madianit kishte shtatë bija; dhe ato erdhën për të mbushur ujë dhe për të mbushur koritat për t’i dhënë të pijë kopesë së atit të tyre.

Ezekieli 30:17 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 30:17 (ALB) »
Të rinjtë e Avenit dhe të Pibesethit do të bien nga shpata dhe këto dy qytete do të shkojnë në robëri.

Zanafilla 14:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 14:18 (ALB) »
Atëherë Melkisedeku, mbret i Salemit, i shpuri bukë dhe verë. Ai ishte prift i Shumë të Lartit Perëndi.

2 Samuelit 8:18 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 8:18 (ALB) »
Benajahu, bir i Jehojadit, ishte kreu i Kerethejve dhe i Pelethejve, dhe bijtë e Davidit ishin ministra.

2 Samuelit 20:26 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 20:26 (ALB) »
dhe Ira i Jairit ishte kryeministri i Davidit.

Luka 2:1 ALB Bible Verse Image
Luka 2:1 (ALB) »
Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë.

Veprat e Apostujve 11:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:28 (ALB) »
Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe nëpërmjet Frymës parathoshte se do të ndodhte në mbarë botën një zi e madhe buke; dhe kjo ndodhi më vonë në kohën nën Klaud Cezarit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 41:45 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 41:45 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 41:45 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 41:45 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 41:45 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 41:45 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 41:45 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 41:45 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 41:45 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 41:45 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 41:45 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 41:45 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 41:45 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 41:45 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 41:45 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 41:45 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 41:45 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 41:45 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 41:45 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 41:45 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 41:45 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »