Zanafilla 46:12 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 46:12 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 46:12 ALB Mobile Phone Wallpaper - Bijtë e Judës: Eri, Onani, Shelahu, Peretsi dhe - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 46:12 ALB

Bijtë e Judës: Eri, Onani, Shelahu, Peretsi dhe Zerahu; (por Eri dhe Onani vdiqën në vendin e Kanaanit). Bijtë e Peretsit qenë: Hetsroni dhe Hamuli.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 46:12 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 46:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 46:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 38:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 38:7 (ALB) »
Por Eri, i parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit dhe Zoti e bëri të vdesë.

Zanafilla 38:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 38:10 (ALB) »
Kjo nuk i pëlqeu Zotit, që e bëri të vdesë edhe atë.

Zanafilla 29:35 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 29:35 (ALB) »
Ajo u ngjiz përsëri dhe lindi djalë dhe tha: "Këtë radhë do të kremtoj Zotin". Prandaj e quajti Juda. Pastaj nuk pati më fëmijë.

1 Kronikave 4:21 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 4:21 (ALB) »
Bijtë e Shelahut, birit të Judës, ishin Eri, ati i Lekahut, Laadahu, ati i Mareshahut, dhe familjet e shtëpisë së punonjësve të endjes së lirit të Beth-Ashbeas.

1 Kronikave 2:1 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 2:1 (ALB) »
Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

1 Kronikave 5:2 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 5:2 (ALB) »
Ndonëse Juda mbizotëroi mbi vëllezërit e tij dhe nga ai rrodhi një shef, e drejta e parëbirnisë i takonte Jozefit.

Psalmet 78:68 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:68 (ALB) »
por zgjodhi fisin e Judës, malin e Sionit, që ai e do.

Zanafilla 49:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:8 (ALB) »
Judë, vëllezërit e tu do të të lavdërojnë; dora jote do të jetë mbi zverkun e armiqve të tu; bijtë e atit tënd do të përkulen para teje.

Mateu 1:1 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:1 (ALB) »
Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

Hebrenjve 7:14 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 7:14 (ALB) »
sepse dihet se Perëndia ynë lindi nga fisi i Judës, për të cilin Moisiu nuk tha asgjë lidhur me priftërinë.

1 Kronikave 2:3 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 2:3 (ALB) »
Bijtë e Judës ishin Eri, Onani dhe Shelahu; këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananeasja. Eri, i parëlinduri i Judës, ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdesë.

1 Kronikave 3:1 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 3:1 (ALB) »
Këta ishin bijtë e Davidit, që i lindën në Hebron; i parëlinduri ishte Amnoni, nga Ahinoami, Jezreelitja; i dyti ishte Danieli, nga Abigail, Karmelitja;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 46:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 46:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 46:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 46:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 46:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 46:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 46:12 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 46:12 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 46:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 46:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 46:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 46:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 46:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 46:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 46:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 46:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 46:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 46:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 46:12 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 46:12 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 46:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »