Zanafilla 46:15 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 46:15 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 46:15 ALB Mobile Phone Wallpaper - Këta qenë bijtë që Lea i lindi Jakobit në - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 46:15 ALB

Këta qenë bijtë që Lea i lindi Jakobit në Padan-Aram, përveç bijës së saj Dina. Bijtë dhe bijat e saj ishin gjithsej tridhjetë e tre veta.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 46:15 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 46:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 46:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 30:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 30:17 (ALB) »
Kështu Perëndia ia plotësoi dëshirën Leas, e cila u ngjiz dhe i lindi Jakobit birin e pestë.

Zanafilla 29:32 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 29:32 (ALB) »
Kështu Lea u ngjiz dhe lindi një djalë që e quajti Ruben, sepse tha: Zoti e pa trishtimin tim; prandaj tani burri im do të më dojëë".

Numrat 1:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 1:1 (ALB) »
Zoti i foli akoma Moisiut në shkretëtirën e Sinait, në çadrën e mbledhjes, ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha:

Numrat 26:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 26:1 (ALB) »
Pas fatkeqësisë, ndodhi që Zoti u foli Moisiut dhe Eleazarit, birit të priftit Aaron, duke u thënë:

Numrat 10:1 ALB Bible Verse Image
Numrat 10:1 (ALB) »
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë

Eksodi 1:2 ALB Bible Verse Image
Eksodi 1:2 (ALB) »
Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda,

Zanafilla 49:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:3 (ALB) »
Ruben, ti je i parëlinduri im, forca ime, filli i fuqisë sime, i dalluar për dinjitet dhe për forcë.

Zanafilla 34:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 34:1 (ALB) »
Por Dina, vajza që Lea i kishte lindur Jakobit, doli për të parë bijat e vendit.

Zanafilla 35:23 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 35:23 (ALB) »
Bijtë e Jakobit ishin dymbëdhjetë. Bijtë e Leas ishin: Rubeni, i parëlinduri i Jakobit, Simeoni, Levi, Juda, Isakari dhe Zabuloni.

Zanafilla 25:20 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 25:20 (ALB) »
Abrahamit i lindi Isaku; dhe Isaku ishte dyzet vjeç kur mori për grua Rebekën, e bija e Bethuelit, Arameu i Paddan-Aranit dhe motra e Labanos, Arameut.

1 Kronikave 2:1 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 2:1 (ALB) »
Këta qenë bijtë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 46:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 46:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 46:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 46:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 46:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 46:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 46:15 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 46:15 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 46:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 46:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 46:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 46:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 46:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 46:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 46:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 46:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 46:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 46:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 46:15 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 46:15 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 46:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »