Zanafilla 46:6 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 46:6 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 46:6 ALB Mobile Phone Wallpaper - Kështu ata morën me vete bagëtinë dhe sendet - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 46:6 ALB

Kështu ata morën me vete bagëtinë dhe sendet që kishin blerë në vendin e Kanaanit dhe erdhën në Egjipt. Éshtë fjala për Jakobin me tërë pasardhësit e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 46:6 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 46:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 46:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jozueu 24:4 ALB Bible Verse Image
Jozueu 24:4 (ALB) »
Isakut i dhashë Jakobin dhe Esaun; Esaut i dhashë si trashëgimi malin e Seirit; por Jakobi dhe bijtë e tij zbritën në Egjipt.

Psalmet 105:23 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:23 (ALB) »
Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi për ca kohë në vendin e Kamit.

Isaia 52:4 ALB Bible Verse Image
Isaia 52:4 (ALB) »
Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Populli im zbriti së lashti në Egjipt për të banuar; pastaj Asiri e shtypi pa shkak.

Veprat e Apostujve 7:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:15 (ALB) »
Jakobi zbriti në Egjipt, ku vdiq ai dhe etërit tanë.

Ligji i Përtërirë 26:5 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 26:5 (ALB) »
dhe ti do të përgjigjesh duke thënë para Zotit, Perëndisë tënd: "Ati im ishte një Arameo para se të vdesë; ai zbriti në Egjipt dhe banoi aty si i huaj me pak njerëz; aty u bë një komb i madh, i fuqishëm dhe i shumtë.

Zanafilla 15:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 15:13 (ALB) »
Atëherë Zoti i tha Abramit: "Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë skllevër dhe njerëz të shtypur për katërqind vjet.

Numrat 20:15 ALB Bible Verse Image
Numrat 20:15 (ALB) »
si zbritën etërit tanë në Egjipt dhe ne qëndruam një kohë të gjatë në atë vend, dhe Egjiptasit na keqtrajtuan ne dhe etërit tanë.

Ligji i Përtërirë 10:22 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 10:22 (ALB) »
Etërit e tu zbritën në Egjipt në një numër që nuk i kapërxente të shtatëdhjetë personat; dhe tani Zoti, Perëndia yt, të ka shumëzuar si yjet e qiellit".

1 Samuelit 12:8 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 12:8 (ALB) »
Pas vajtjes së Jakobit në Egjipt dhe mbas thirrjeve të etërve tuaj drejtuar Zotit, Zoti dërgoi Moisiun dhe Aaronin që i nxorën etërit tuaj nga Egjipti dhe i bëri të banojnë në këtë vend.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 46:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 46:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 46:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 46:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 46:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 46:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 46:6 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 46:6 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 46:6 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 46:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 46:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 46:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 46:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 46:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 46:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 46:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 46:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 46:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 46:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 46:6 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 46:6 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 46:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »