Zanafilla 50:17 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 50:17 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 50:17 ALB Mobile Phone Wallpaper -

Zanafilla 50:17 ALB

"Kështu do t’i thoni Jozefit: "Falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë, mëkatin e tyre, sepse të kanë bërë keq". Falu, pra, tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të atit tënd". Jozefi qau kur i folën kështu.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 50:17 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 50:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 50:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 6:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 6:14 (ALB) »
Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t’jua falë edhe juve;

Zanafilla 49:25 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:25 (ALB) »
nga Perëndia e atit tënd që do të të ndihmojë dhe nga Shumë i Larti që do të të bekojë me bekimet e qiellit nga lart, me bekimet e humnerës që ndodhet poshtë, me bekimet e sisëve dhe gjirit të nënës.

Zanafilla 45:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 45:4 (ALB) »
Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Afrohuni, pra, tek unë!". Ata iu afruan dhe ai u tha: "Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët që ta çonin në Egjipt.

Zanafilla 45:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 45:8 (ALB) »
Nuk jeni ju, pra, që më dërguat këtu, por është Perëndia; ai më caktoi si atë i Faraonit, si zot i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritar i tërë vendit të Egjiptit.

Psalmet 21:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 21:11 (ALB) »
sepse kanë kurdisur të keqen kundër teje dhe kanë përgatitur plane të këqija, por nuk do t’ia dalin.

Fjalët e urta 28:13 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 28:13 (ALB) »
Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi; por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën.

Luka 17:3 ALB Bible Verse Image
Luka 17:3 (ALB) »
Kini kujdes veten tuaj! Në se yt vëlla mëkaton kundër teje, qortoje; dhe në se pendohet, fale.

Galatasve 6:10 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:10 (ALB) »
Prandaj, sa të kemi rast, le t’u bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit.

Galatasve 6:16 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:16 (ALB) »
Dhe të gjithë ata që do të ecin sipas kësaj rregulle paçin paqe dhe mëshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e Perëndisë.

Efesianëve 4:32 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:32 (ALB) »
Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.

Kolosianëve 3:12 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:12 (ALB) »
Vishuni, pra, si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të dashur, me dhembshuri të brendshme, mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin,

Filipianëve 1:8 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:8 (ALB) »
Sepse Perëndia, është dëshmitari im, si ju dua të gjithë me dashuri të zjarrtë në Jezu Krisht.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 50:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 50:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 50:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 50:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 50:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 50:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 50:17 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 50:17 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 50:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 50:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 50:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 50:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 50:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 50:17 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 50:17 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 50:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 50:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 50:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 50:17 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 50:17 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 50:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »